دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، جهت نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹٨ در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به صورت پذیرش براساس سوابق تحصیلی، دانشجو می پذیرد 1398/08/25


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، جهت نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹٨ در مقاطع کاردانی پیوسته و ناپیوسته و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به صورت پذیرش براساس سوابق تحصیلی، دانشجو می پذیرد. لذا متقاضیان می توانند مطابق برنامه زمانی مندرج در جدول زیر با مراجعه حضوری به دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، نسبت به ثبت نام اینترنتی در رشته مورد تقاضا، اقدام نمایند. ضمنا برای راهنمایی و پاسخگویی به سوالات خود، با شماره تلفن ۰٨۷۳۶۲۴۷۹۳۰ تماس حاصل فرمایید.