اجرای مداوم لیگ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی در سقز 1400/08/22


به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، آقای دکتر محمد وارعی، رئیس این واحد دانشگاهی، با بیان این جمله که عقل سالم در بدن سالم است بر حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و دانشجویان تاکید کرده و بیان داشتند: برنامه لیگ ورزش همگانی دانشگاه آزاد اسلامی در این واحد دانشگاهی بصورت مرتب و مداوم برگزار می شود.
 


 
ایشان با بیان اینکه کلیه افراد (اساتید، کارکنان و دانشجویان) می توانند به مدت هشت هفته، در روزهای شنبه و سه شنبه آبان و آذرماه با مراجعه به آدرس سایت onlinesport.iau.ir ضمن ثبت نام در سامانه، پس از مشاهده تمرینات و برنامه ورزشی در لیگ حضور یابند، تصریح کرد: این رویداد با هدف تامین نیاز به فعالیت بدنی و ورزشی دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه برنامه ریزی شده است؛ زیرا یکی از اثرات منفی شیوع ویروس کرونا عدم امکان فعالیت ورزشی بوده که موجب مشکلات متعدد جسمی و روحی برای افراد گردید.
 

 
در ادامه آقای دکتر فتاح مرادی مسئول تربیت بدنی واحد سقز افزود: درهمین راستا دانشگاه آزاد اسلامی با هدف فراهم کردن ورزش آسان و در دسترس، مخاطبین خود را تشویق به شرکت در لیگ ورزش همگانی نموده و مهم ترین رسالت این اقدام فراهم کردن بستر مشارکت آسان در فعالیت ورزشی و ارتقای مداوم میزان فعالیت ورزشی و بدنی افراد است.
 
 این واحد دانشگاهی همواره با اطلاع رسانی در فضای مجازی و محیطی و ... به مخاطبان خود برای برگزاری و شرکت در مسابقات و فعالیت های ورزش همگانی، اقدام نمود و خوشبختانه با استقبال خوبی از جانب اعضای دانشگاه و کارکنان روبرو شده است.
 

 


 


 

طبقه بندی خبری:
عمومی