روابط عمومی


 


روابط عمومی
جمال شریف آذر
شماره تماس: ۰۸۷۳۶۲۵۰۲۵۵
پست الکترونیکی:
jamal6064@gmail.com
 


 

امروزه از روابط عمومی به عنوان هنر هشتم و دست آورد قرن بیستم یاد می کنند. به گفته انجمن جهانى روابط عمومى: روابط عمومى بخشى از وظایف مدیریت سازمان است و عملى ممتد، مداوم و طرح ریزى شده است که از طریق آن افراد و سازمان ها مى کوشند تا تفاهم و پشتیبانى کسانى را که با آنها سرو کار دارند، به دست آورند.
روابط عمومی به مثابه پلی است میان یک سازمان و مخاطبان آن. به بیان ساده‌تر روابط عمومی در حکم دم و بازدم سازمان به ایفای نقش می‌پردازد.
روابط عمومی مجموعه‌ای از اقدامات و کوشش‌های حساب‌شده‌ای است که هر سازمان برای برقراری ارتباط موثر و هدفمند با گروه‌هایی که با سازمان در ارتباطند انجام می‌دهد.
حوزه روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز هماهنگ با سایر روابط عمومی های واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در نشان دادن پتانسیل ها و امکانات موجود هم چنین تسهیل دسترسی مخاطبان و دانشجویان به اخبار این واحد دانشگاهی مشغول به خدمت رسانی به مخاطبان دانشگاه می باشد.