امور ورزشی


امور ورزشی
سوران حیدری
کارشناسی ارشد
تربیت بدنی-آسیب شناسی و حرکات اصلاحی
شماره تماس:08736247999
پست الکترونیکی:heidari@iausaghez.ac.ir

 

 

با توجه به اهداف کلان مسئولین محترم دانشگاه و همچنین در راستای تبین سیاستهای مدون معاونت محترم ورزش دانشگاه آزاد اسلامی و نقش موثر و غیرقابل انکار ورزش دررسیدن به روح بلند پهلوانی وجوانمردی و همچنین در جهت  سالم سازی محیط دانشگاه وایجاد روحیه نشاط و فراهم نمودن محیطی سرشار از شادابی و نشاط در دانشگاه و درجهت ارتقا سطح کیفی و کمی ورزش شهرستان سعی نموده نقشی هرچندکوچک دررسیدن به اهداف والای ذکرشده داشته باشد.
 
امکانات ورزشی دانشگاه آزاداسلامی واحد سقز درکل به مساحت3500 مترمربع به شرح ذیل می باشد:
 
الف- مجموعه ورزشی سرپوشیده چند منظوره:متراژکلی 2188 مترمربع شامل قسمتهای: زمین فوتسال، زمین بسکتبال، زمین والیبال، زمین بدمینتون، زمین هندبال، رختکن داوران، رختکن مجزای تیمها، دفتر، انبار، سرویس بهداشتی و دوش
 
ب)سالن بدنسازی دانشگاه : متراژکلی 40 مترمربع
 
ج) زمین چمن مصنوعی: متراژکلی 1312 مترمربع شامل قسمتهای: زمین چمن فوتبال باپیست جانبی، سکوی تماشاچیان،
رختکن داوران، رختکن مجزای تیمها، دفتر، انبار، سرویس بهداشتی و دوش
 
 
1.      ورزش همگانی واوقات فراغت:
در دو بخش به شرح ذیل می باشد
الف: ورزش همگانی مخصوص کلیه دانشجویان دانشگاه
ب: ورزش همگانی مخصوص کلیه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه
این فعالیتها درقسمت خواهران وبرادران و بصورت مجزا شامل فعالیتهای ذیل می باشد:
- سانس های آموزشی در رشته‌های ورزشی مختلف
-سانس های تفریحی وفوق برنامه ورزشی: دررشته‌ های فوتسال ، بدمینتون، بدنسازی،کوه پیمائی، دارت و ...
-برگزاری مسابقات: دررشته‌ های مختلف ورزشی شامل: کشتی آزاد و فرنگی ، فوتسال، والیبال ، بسکتبال، پرتاب آزاد ، طناب کشی، تنیس روی میز، شطرنج، پرتاب دارت و...
 
۲- مسابقات ورزشی :
این قسمت شامل فعالیت های ذیل می باشد:
۱-۲: برگزری مسابقات داخلی : این مسابقات در دو بخش خواهران وبرادران در رشته‌های مختلف ورزشی درهرنیمسال برگزار می گردد.
۲-۲:شرکت درمسابقات منطقه: باتوجه به تقویم ارائه شده ازتربیت بدنی منطقه(استان) این دانشگاه دردوبخش کارکنان ودانشجویان در مسابقات منطقه که در  اکثر رشته ورزشی که برگزارمیشودشرکت فعال داشته ودر درمجموع امتیازات و مقامهای فراوانی را در این زمینه بدست آورده است.
۳-۲شرکت درمسابقات سراسری: این واحد به عنوان تیم منطقه توانسته است در رشته های ورزش کشتی، فوتسال، فوتبال و ... در مسابقات سراسری که به تولیت معاونت تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی برگزارمیشود شرکت کند.
4-۲ میزبانی مسابقات: این واحدباتوجه به دارابودن امکانات نسبتا مناسب درطی سالیان گذشته میزبان بسیاری ازمسابقات منطقه ای دردوبخش خواهران وبرادران دررشته‌های مختلف ورزشی بوده است.
 
 
  3- فعالیت های متفرقه
الف: اعطای تخفیف شهریه به دانشجویان ممتاز ورزشی (حائزرتبه درمسابقات بین المللی،ملی،سراسری واستانی) از۵% تا۶۰% کل شهریه بر طبق بخشنامه های مصوب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
 ب: اجاره سالن های ورزشی و چمن مصنوعی
ج: اقدام به برگزاری جلسات تمرین تیم های دانشگاه در رشته های ورزشی مختلف                               
د‌: هماهنگی و نشست بامربیان وتیم های حاضر درمسابقات
ه: عقد قرارداد بامربیان تیم های ورزشی وفوق برنامه 
و: تجهیز، تعمیرونگهداری از امکانات و مجموعه‌ ورزشی دانشگاه