طرح و برنامه و بودجه


 

مدیر طرح و برنامه و بودجه واحد
محمد وارعی
تلفن:08736247644
پست الکترونیکی:mohammadvarei@gmail.com
  


امور مالی، قلب تپنده‌ی هر سازمان است و مدیریت صحیح مالی ضامن بقای آن. بودجه‌، برنامه‌ی مالی سال آتی یک مجموعه است شامل: پیش‌بینی و برآورد درآمدها و ورودی‌ها و نیز هزینه‌ها و خروجی‌ها. اهمیت این موضوع در محیط پویا چند برابر است. بودجه‌ریزی، هنر و فن تخصیص منابع محدود به نیازهای متعدد سازمان است. بودجه‌ریزیِ صحیح ضامن توسعه‌ی متوازن و پایدار سازمان می‌باشد و می‌تواند به اجرایی شدن اولویت‌های مهم بیانجامد. مهمترین اولویت‌های بودجه‌ای که در دفتر برنامه و بودجه‌ی واحد مدنظر است عبارتند از:

  • تهیه بودجه سالانه واحد و تجزیه و تحلیل آن به صورت سه ماهه
  •  تاکید بر مشارکت همه‌ی حوزه‌ها و معاونت‌های واحد در تهیه‌ی به‌موقعِ یک بودجه‌ی منطقی؛
  •  بالابردن دقت در تنظیم بودجه در واحد‌ و مبتنی بر اولویت‌های لازم؛
  •  تقید به رعایت مفاد ردیف‌های بودجه‌ای و حرکت در این چارچوب؛
  • تقید به زمان‌بندی‌های بخشنامه‌ای بودجه؛ (تهیه، تصویب، ابلاغ و اجرا)؛
  • تاکید بر لزوم رعایت کارایی، اثربخشی و صرفه‌ی اقتصادی در مصرف بودجه؛
  • برقراری پیوند بین برنامه و بودجه و پرهیز از اجرای برنامه‌های اقتضایی (تا حد امکان)؛