شورای اداری مالی دانشگاهشورای مالی و اداري دانشگاه بنا به نیاز و در صورت صلاحدید ریاست دانشگاه و جهت تصمیم گیری در خصوص موضوعاتی همانند تعیین هزینه خدمات ارائه شده به دانشجویان همانند ژتون ـ اجاره خوابگاه ـ تخفیف های ویژه در شهریه ـ اختصاص وام به کارکنان ـ عقد قراردادها ـ پيش بيني بودجه مالي ـ بكارگيري نيروي انساني ـ ارتقاء كاركنان ـ تغيير پست و رسته كاركنان و... تشکیل و پیشنهادات مصوب شده را جهت تأیید نهایی به شورای منطقه و سازمان جهت تأیید ارسال می دارد. و در صورتیکه در موضوعاتی خارج از حیطه اختیارات واحد باشد آنرا مستقیماً به منطقه یا سازمان مرکزی ارجاع می دهد.
اعضای شوراي مالي متشکلند از
1.      رياست واحد
2.      معاون اداري و مالي
3.      مسئول مالي
4.      كارشناس مالي
5.      مسئول طرح و برنامه و بودجه
6.       مسئول صندوق رفاه دانشجويي
7.      مسئول دفتر رياست
 
اعضای شوراي اداري متشکلند از
1.      رياست واحد
2.      معاون اداري و مالي
3.      معاون دانشجويي
4.      مسئول اداري
5.      مسئول طرح و برنامه و بودجه
6.       مسئول دفتر رياست
 
اقدامات مفیدی که در زمینه امور مالی تا به حال صورت گرفته است:
·         راه اندازي و سازمان دهي امور مالي دانشگاه و پياده نمودن ضوابط و مقررات مالي در هزينه ها برابر بودجه اعلام شده
·         پيگيري تفكيك امور مالي از بدو استقلال واحد سقز و تبديل شدن به واحد دانشگاهي
·         نصب و راه اندازي سيستم هاي نرم افزاري مالي و حسابداري و به روز نمودن آنها
·         راه اندازي كميسيون معاملات واحد
·         راه اندازي شوراهاي اداري و مالي واحد
·         پشتيباني و تأمين تجهيزات سخت افزاري براي تمامي قسمتهاي دانشگاه
·         تدوين دفاتر مالي و انبار و اموال
·         تهيه و تدوين تراز ماهيانه دانشگاه و ارسال به اداره كل امور مالي سازمان مركزي و دبيرخانه منطقه 11
·         راه اندازي بخش كارگزيني دانشگاه و تجهيز به سيستم كامپيوتري حضور و غياب كاركنان
·         ايجاد تسهيلات قرض الحسنه براي كاركنان و تسهيلات خريد نوت بوك براي اعضاي هيأت علمي طبق توافق به عمل آمده با سرپرستي بانك ملي
·         تهيه برچسب اموال به نام واحد سقز و راه اندازي سيستم حسابداري اموال
·         راه اندازی سیستم انبار و انبار گردانی مرحله ای
·         تقسيط شهريه دانشجويان در هر نيمسال جهت رفاه حال آن عزيزان
·         تشكيل صندوق تأمين هزينه مازاد درمان و صندوق بيمه عمر كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه
·         نصب نرم افزاردريافت وپرداخت
·         پرداخت وام به کلیه دانشجویان متقاضی