امور حقوقی
کارشناس امور حقوقی 
فرزاد  فلاحی
پست الکترونیکی:farzad.falahi65@yahoo.com
تلفن:08736244799 داخلی 225
کارشناس امور حقوقی واحد مسئول پیگیری پرونده های حقوقی واحد و حضور در کمیسیون معاملات واحد به عنوان عضو می باشد.