امور کلاس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز(هادی کریم زاده-مسئول امور کلاسها)


ردیف عنوان
1 کلاس های آقای طاهری (گروه معارف) در روز سه شنبه مورخ : 98/02/17 برگزار نمی گردد.
2