معاون آموزشی و پژوهشیمعاون آموزشی و پژوهشی
دکتر حسن حسن زاده
دکتری تخصصی
رشته:مدیریت
پست الکترونیکی:
تلفن:08736249026 داخلی1

شرح وظایف

حوزه آموزشی:
 

 • ساماندهی بخشهای مختلف معاونت آموزشی

 • ایجاد بستر لازم جهت اجرا نمودن مصوبات آموزشی واحد

 • بهبود کیفیت آموزشی واحد

 • پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان، اعضای هیات علمی و مدیران آموزشی حوزه های مختلف

 • افزایش کیفیت آموزش و پژوهش تحصیلات تکمیلی واحد

 • توسعه رشته های واحد و جذب اعضای هیات علمی


حوزه پژوهشی:
 

 • ساماندهی بخشهای مختلف معاونت پژوهش و فناوری واحد

 • بهبود فرایند اجرای طرحهای پژوهشی

 • به روز نمودن امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی واحد

 • اطلاع رسانی توانمندیهای دانشگاه در سطح شهر، استان و ملی

 • توسعه تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

 • افزایش منابع علمی و تحقیقاتی شامل کتابها و مجلات تخصصی